Kurstillfälle

Behörighetsgivande kurs i databassystem för masterprogram i Business Intelligence

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
· Redogöra för historik och utveckling av olika system för datalagring, samt för
behovet av datalagring i företag och oragnisationer.
· Skapa nya relationsdatabas-komponenter och kunna använda befintliga.
· Redogöra för arkitektur/uppbyggnad av relationsdatabaser.
· Lägga till, uppdatera och ta bort data ur relationsdatabastabeller.
· Redogöra för hur integritetsregler bidrar till en högre datakvalitet, samt hur
integritetsregler praktiskt implementeras och underhålls i en relationsdatabas.
· Bedöma hur databastransaktioner påverkar det praktiska arbetet med
databasprogrammering.
· Praktisk tillämpa datamodellering och normalisering.
· Beskriva hur datamodellering och normalisering påverkar skalbarheten i
företags eller organisationers informationsmodeller.
· Utföra datautsökningar mot enstaka tabeller.
· Utföra datautsökningar mot flera logiskt sammanlänkade tabeller.
· Använda variabler, datastrukturer, styrstrukturer samt felhantering i
procedurella databasspråk.
· Redogöra för hur lagrade objekt som procedurer, funktioner och triggrar kan
underlätta administration, öka prestanda och upprätthålla ett företags eller
oranisations affärsregler i en databas.
· Skapa och implementera lagrade procedurer, funktioner och triggrar i en relationsdatabas.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2TCN
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v44, 2016
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a
samt minst 90 hp varav minst 7,5 hp skall vara i Grundläggande programmering eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1051

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0