Kurstillfälle

Engelsk korpuslingvistik

Under kursens gång prövar vi hypoteser om språk på grundval av autentiska data och undersöker, genom datorbaserade verktyg, hur språket faktiskt används. Kursen utgör en introduktion till empiriska synsätt inom språkstudier, i synnerhet de som har utvecklats inom korpuslingvistiken. De ämnen som behandlas är av relevans för områden som lexikografi och semantik; pragmatik och diskurs; översättningsstudier; och variationsstudier. Vi kommer att undersöka variation och förändring inom olika genrer, dialekter och tal-/skriftspråk, samt utvärdera språkliga normer ur ett användningsperspektiv. Studenten erbjuds praktisk erfarenhet av att använda korpusar och mjukvara för analys av språkliga data och för att lösa sina egna språkfrågor.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2TDP
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
60 högskolepoäng i engelska på grundnivå varav minst 7,5 högskolepoäng inom engelsk lingvistik, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EN2033

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8