Kurstillfälle

Design av interaktiva eTjänster

Kursens huvudfokus ligger på det tekniska skapandet av interaktiva eTjänster samt hur form och funktionalitet samspelar för att påverka användbarheten hos webbplatsen. Detta integreras i en labbserie där studenten ska skapa en egen interaktiv eTjänst som löpande ska utvärderas av användare.

Ur ett teknisk perspektiv behandlas utveckling av Rich Internet Applications (RIA) för e-tjänster genom användning av följande delar (eller motsvarade).

  • JQuery
  • PHP
  • PDO
  • AJAX
  • JSON

Även responsive design som möjliggör anpassad layout för olika typer av enheter, så som för smarta mobiler och surfplattor, behandlas.

Kursen belyser även olika metoder för att utvärdera användbarhet hos webbplatser. Dessa metoder omsätts sedan till viss del i praktiken i labbserien i vilken studenten får utföra användbarhetstest i dialog med användare för att identifiera möjliga användbarhetsproblem hos den egna interaktiva e-tjänsten.

Studenten ger därefter förslag på lösningar för att optimera användbarheten genom iterativa förbättringscykler. Resultaten och tillvägagångssättet presenteras och diskuteras vid redovisningsseminarium.

I seminarieform får studenten också redovisa och kritiskt diskutera innehållet i en aktuell vetenskaplig artikel inom kursens område. Detta ger insikt om aktuella forskningsfrågor i området och övar studentens förmåga att tolka och kritiskt diskutera kring vetenskaplig information.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2TE6
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Databassystem, 7,5 hp
Design av interaktiva webbsidor 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kurskod:
IK1073