Kurstillfälle

Design av solvärmesystem

Kursen är projektbaserad och arbete sker i grupper. Kursen börjar med föreläsningar om solvärmesystem, deras ingående komponenter och dess funktion. Systemfunktionen och styrsystemets reglerfunktioner samt integrering i befintliga värmesystem diskuteras vidare innan studenter introduceras till fallstudien (projektet). Studenterna ska sedan beräkna värmelasten och dimensionera systemet.

Nästa steg är att lära sig simuleringsprogrammet Polysun. Studenterna får ett system att utgå från som kan modifieras för att studera det avsedda projektet. Genom parameterstudier optimerar studenterna systemstorleken och systemdesignen.

Slutligen skrivs diskussioner och slutsatser individuellt med reflektioner från projektarbetet. Vidare diskuteras de val som gjorts i projektarbetet och antaganden och begränsningar i metod och simuleringsprogram diskuteras.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TGC
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Solvärme 7,5 hp, avancerad nivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG3009