Kurstillfälle

Design av PV- och hybridsystem

Kursen behandlar elgenering med solceller i nätanslutna och fristående system samt i hybridsystem där andra typer av generatorer, särskilt vindkraft och dieselgeneratorer ingår. Studierna omfattar utformning, mätning och prestandaevaluering av komponenter och kompletta system. Simuleringar och designstudier med datorprogrammen PVsyst och Homer ingår i systemstudierna, som avslutas med systemanalys och evaluering. I kursen ingår också moment av projektering av anläggningar.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TGD
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Solel, 7,5 högskolepoäng, avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
Solenergins ekonomi, 2,5 högskolepoäng, avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG3006