Kurstillfälle

Examensarbete för magisterexamen i solenergiteknik

Ett självständigt arbete, som bygger på kunskaper förvärvade under utbildningen. Med självständigt arbete menas att studenten ska med kritiskt tänkande analysera olika situationer och med en helhetssyn lösa problem inom en given tidsram. Ett examensarbete kan antingen utföras som ett industriellt projekt eller ett akademiskt projekt, nationellt eller internationellt. Ett industriellt projekt utförs i samarbete med en extern industri eller organisation. Ett akademiskt projekt utförs vid en akademisk institution. Arbetet innebär att formulera mål och syfte för projektet.
Därefter följer arbetet med litteraturstudier och att behandla uppgiften, samt göra en detaljerad analys och värdering av resultaten. Arbetet sammanställs i rapportform och försvaras vid ett seminarium.


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TGE
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med inriktning mot elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik, eller kandidatexamen inom motsvarande huvudområden, eller motsvarande utländsk examen. Kurser om minst 30 hp inom magisterprogrammet i Solenergiteknik ska vara avklarade.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG3010