Kurstillfälle

Energisystemens sociala sammanhang

Kursen inkluderar rikligt med exempel från olika delar av världen. Exempel på energisystemens varierande kulturella sammanhang diskuteras under seminarierna utifrån föreläsningar, inläst litteratur, samt studentinlämningar. Studenterna hjälps åt med att förstå och jämföra det lokalt specifika, me att sätta in det lokala i ett internationellt sammanhang och globalt hållbarhetsperspektiv, samt med att hitta lösningar på konkreta poblemsituationer.

Studenterna får öva på att analysera olika energisystems möjligheter att börja användas och fungera på ett långsiktigt hållbart sätt. Viss orientering ges även i samhällsvetenskaplig metodik.

Kursen tar sin utgångspunkt i energisystemens tekniska komponenter. Till dessa läggs de sociala komponenter som krävs för att systemen ska fungera ute i samhället, d.v.s. de agerande människor - aktörer - som driver, utnyttjar eller fattar beslut om tekniken. Kursen lägger stor vikt vid sociala aktörers interaktion, samt vid deras respekive kulturspecifika roller, ansvars- och intresseområden. Kursen betonar även vikten av att skaffa sig inblick i olika aktörers subjektiva uppfattningar och erfarenheter av en viss energibärare eller energitjänst.


Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TGG
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG3004