Kurstillfälle

Perspektiv på företagande

Kursen behandlar grunderna för samhällsekonomin och hur denna fungerar. Inledningsvis står det samhällsekonomiska kretsloppet i fokus tillsammans med teorier för hur marknader fungerar och hur priser sätts. Vidare behandlas begreppet konkurrens och arbetsmarknadens funktioner. Inom ramen för kursen diskuteras även konjunkturens svängningar samt drivkrafterna bakom ekonomisk tillväxt.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TGS
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FÖ1057

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
2