Kurstillfälle

Ledning av pedagogisk verksamhet med inriktning mot utvecklingsarbete i förskola och skola

Kursens övergripande mål är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper om och förståelse för vilken betydelse skolledarskap har för att utveckla förskolans och skolans verksamhet.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om relevant internationell och nationell forskning om ledningens betydelse för att utveckla förskolans och skolans verksamhet
  • analysera förutsättningarna för att planera och genomföra strategiskt utvecklingsarbete i förskolan och skolan med stöd av metoder som baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • planera, organisera och kommunicera utvecklingsprogram för lokal skolutveckling

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TJ4
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
25
Kursansvarig:
Kurskod:
PE3021

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
0