Kurstillfälle

Tyska: Språkvetenskapens historia

Kursen syftar till att studenterna ska förvärva väsentligt fördjupade insikter i det tyska språkets struktur och variationsformer. Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs på mycket god tyska ska:
• kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt med mycket stor språklig säkerhet och med stor språklig variation kring innehåll hämtat från en mängd olika områden
• ledigt kunna använda och anpassa språket idiomatiskt till olika sociala, vetenskapliga eller yrkesrelaterade sammanhang
• kunna visa mycket breda teoretiska kunskaper i tysk språkvetenskap samt visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
• kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera språkvetenskapliga frågeställningar
• kunna använda adekvata språkvetenskapliga metoder för att genomföra kvalificerade uppgifter
• visa förmåga att identifiera sitt eget och andras behov av ytterligare kunskap samt ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen.

Du hittar mer information om kursen i kursrummet på fronter. Logga in som gäst (länken finns på www.du.se/tyska) och ta del av några av de första uppgifterna redan före kursstart. Inom kursen finns det online-träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider. Likaså bygger kursen på självständigt arbete med uppgifter som delas ut veckovis.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TJ6
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Tyska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
25
Kursansvarig:
Kurskod:
TY3012

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
4