Kurstillfälle

Tyska: Former och villkor för dramer och prosatexter

Inom kursen studeras teorier som rör narrativa strukturer och dramaturgiska koncept. Kursen tar upp genretypiska frågor som ligger till grund för narrativa texter och teaterinsceneringar och belyser även ur ett historiskt-litterärt perspektiv synen på drama- och prosatexter. I kursen undersöker den studerande dessa frågor genom att analysera tyskspråkiga skönlitterära narrativa och dramatiska verk med tillhörande insceneringar.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TJ8
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Tyska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
TY3016

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
6