Kurstillfälle

Statistiska Beräkningar med R

Kursen behandlar följande områden: Begrepp inom programmering: Array och matriser. Flyt-tals-beräkning, Fil-läsning, Sannolikhetsfördelningar, Lopar och betingad exekvering, Att skriva funktioner och koder med hjälp av SOURCE. Begrepp inom beräkning och simulering: Minsta kvadrat metoden, Maximum-Likelihood, Icke-linjär optimering, Re-sampling metoder och Empiriska fördelningar. Statistiska metoder: Linjära modeller och Logistisk regression.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TJF
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Bachelor in Statistics or equivalent
eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
ST3004