Kurstillfälle

Datainsamling och datakvalitet

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • Redogöra för och förstå vikten av olika typer av data och olika former av datainsamling
  • Använda och utvärdera olika typer av data och olika former av datainsamling
  • Identifiera viktiga faktorer som bidrar till datakvalitet och datainsamlingskvalitet
  • Utveckla och utvärdera ett nytt datainsamlingssystem
  • Säkerställa att datainsamlingen går att repetera i ett annat sammanhang
  • Kritisk bedöma vikten av metadata
  • Redogöra för och förstå innebörden av lagar som reglerar lagring av data

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TJG
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen (Statistik, Informatik, Datateknik eller motsvarnde) inkl kurserna
Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Data Analys och Statistik I 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Objektorienterad programmering grundnivå 1, 7,5 hp
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
ST3012