Kurstillfälle

Business Intelligence

Business Intelligence avser en uppsättning begrepp och metoder för att förbättra och systematisera en organisations beslutsprocess genom att tillhandahålla riktad information till de i organisationen som mest behöver den. Kursen behandlar de kritiska faktorerna som behövs för att genomföra ett effektivt BI-program som maximerar en organisations verksamhet.

Kursen behandlar koncept som behövs för att tillämpa en BI meta-modell och analysera framgångsrika system för att identifiera vad som fungerar.
Detta inkluderar metoder för att omsätta ledningsdirektiv till väldefinierade resultat och att använda dessa i specifikationer för datainsamling.

Att införliva BI verktyg för att identifiera affärstrender kommer också att vara en del av kursen. Verktyg och metoder som beslutsstödsystem, datautvinning, operativa forskningsmetoder och algoritmer kommer också att omfattas.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TJH
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Artificiell intelligens 7,5 högskolepoäng avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
DT3018