Kurstillfälle

Arbetsmiljö - riskeliminering inom industriell arbetsmiljö

I kursen behandlas såväl psykosociala som fysiska arbetsmiljörisker inom industriell miljö ur individ-, företags-, och samhällsperspektiv. Motiv och metoder för riskeliminering behandlas genom att identifiera riskkällor och analysera risknivåer.
Studenten får praktiskt genomföra en riskbedömning i industriell miljö och reflektera kring hur arbetsmiljön påverkar människan. Utifrån detta ges förslag på handlingsplan för åtgärder och riskeliminering.
Lagstiftning, avtal och aktörer inom arbetsmiljöområdet kommer att diskuteras i relation till kraven vid riskvärdering. Konsekvenser av risker och åtgärdsarbete behandlas utifrån aktuell arbetsmiljöforskning.


Poäng:
3,8 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TJK
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Grundläggande maskin-, material- och energiteknik, 22,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
AB1023