Kurstillfälle

Supply Chain Management

I kursen diskuteras olika aspekter på hur försörjningskedjor kan utformas. Olika sätt att organisera inköpsfunktionen behandlas också. Möjligheten att lägga ut produktion på andra aktörer (outsourcing) eller att själv börja tillverka sådant som köps in (insourcing) diskuteras också. Dessutom behandlas olika sätt varpå försörjningskedjor utgör en resurs för företag och hur de kan ha betydelse för företags lönsamhet. Teorier om samarbete mellan olika aktörer i försörjningskedjan utgör en viktig del i kursen. Genomförande av interorganisatoriska projekt, som produktutvecklingssamarbete, utgör en sådan typ av samarbeten som diskuteras.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TJN
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Industriell ekonomi och kalkylering 7,5 hp grundnivå 1, Industriell organisation 7,5 hp grundnivå 1 och Produktionslogistik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IE2009