Kurstillfälle

Förvaltningsrätt

Kursen består av fyra delar:

Del 1: Introduktion till juridiken och den svenska rättsordningen
Som inledning behandlas juridikens grunder, rättsordningens uppbyggnad, grundläggande juridisk metod och den allmänna rättsläran. Rättskällorna, deras tillämpning och tekniker för juridisk problemlösning introduceras.

Del 2: Introduktion till den europeiska rättsordningen
Sedan presenteras uppbyggnaden av den europeiska rättsordningen, dess rättskällor och hur den påverkar den svenska rättsordningen. Grundläggande frågor såsom EU-rättens företräde och proportionalitetsprincipen berörs. Även EKMR behandlas översiktligt.

Del 3: Förvaltnings- och kommunalrätt
Inom kursens huvuddel läggs tyngdpunkten på studier av de grundläggande reglerna i det förvaltningsrättsliga förfarandet enligt förvaltningslagen samt kommunalrätt, där främst den kommunala kompetensen, kommunal handläggning och laglighetsprövningen enligt kommunallagen behandlas. I detta sammanhang kommer även huvuddragen av valda delar av den speciella förvaltningsrätten att presenteras.

Del 4: Offentlighetsprincipen
Avlutningsvis studeras tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser med avseende på offentlighetsprincipen. Även reglerna om integritetskyddet enligt personuppgiftslagen berörs översiktligt.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TJQ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RV1049