Kurstillfälle

Ekonomistyrning B

Kursen delas in i tre delar. I första delen gör en genomgång av internredovisning och internprissättning samt av traditionell ekonomistyrning. I andra delen diskuteras på en övergripande nivå utvecklingen av verksamhetsstyrning och utveckling av nyckeltal och KPI (komsumentprisindex). Den tredje delen handlar om affärssystem och hur de fungerar i olika verksamhetsformer. Med affärssystem åsyftas standardiserade, verksamhetsövergripande IT-baserade systemstöd. Två till tre olika affärssystem kommer att presenteras.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TJW
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Ekonomistyrning och redovisning A 15 hp eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FÖ1047