Kurstillfälle

Distributionslogistik

Kunskap och förståelse:
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
  • redogöra för olika sätt att transportera och distribuera varor från producent till grossist och detaljhandel.
  • förklara vilka fördelar och nackdelar som finns med olika sätt att transportera och distribuera varor.
  • förklara olika aktörers roller i distributionskanalen.
  • förklara och redogöra för lagerhållningsfunktionens betydelse och konsekvenser för företagets lönsamhet.

Färdighet och förmåga:

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

  • genomföra enklare beräkningar aveende optimal orderkvantitet.
  • genomföra enklare beräkningar rörande kapitalbindning i transporter och lager.
  • genomföra enklare ABC-analys på ett lager.
  • genomföra enklare ruttplanering.
  • genomföra och diskutera enklare optimering av lagerlokalisering.
  • diskutera miljöfrågor förknippade med distribution av varor.
.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TK5
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IE1060