Kurstillfälle

Statistik för ekonomer

Kursen ger en intoduktion i enkätkonstruktion och hur man hittar offentlig statistik. Hur man beskriver data med hjälp av olika grafer samt drar slutsatser om datas fördelning utifrån grafer ingår liksom principer för att läsa ut information ur tvåvägstabeller. Hur man sammanfattar data med centralmått, spridningsmått och sambandsmått samt hur man analyserar data med hjälp av normalfördelningen förklaras. I kursen ingår även att illustrera och analysera samband mellan variabler med hjälp av spridningsdiagram, enkel och multipel linjär regression samt korrelationsmått. Begreppen slump, sannolikhet och slumpvariabel, enkel och betingad sannolikhet, Bayes sats, samt oberoende behandlas liksom väntevärde och varians. Användning av träddiagram beskrivs. Populationsparametrarna medelvärde och andel, dess skattningar och skattningarnas fördelning samt centrala gränsvärdessatsen förklaras liksom konfidensintervall och hypotesprövning. Dessutom ingår hur man strukturerar en rapport.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TKD
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
ST1020