Kurstillfälle

Redovisning B

Kursen behandlar definitionen av koncerner och regler om koncernredovisning. Kursen behandlar också värderingsregler som används i svenska årsredovisningar. Vidare behandlas uppskjutna skatter och på vilket sätt de kan redovisas i årsredovisningar. Utifrån erhållna kunskaper om bokslut med beaktande av värderingsregler kommer kursdeltagaren att fördjupa sina kunskaper i att läsa och tolka årsredovisningar. I kursen ingår att utföra räkenskapsanalyser där siffror hämtas från årsredovisningar. Kursen behandlar även olika finansieringsformer.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TKF
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Ekonomistyrning och redovisning A 15 hp eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FÖ1046