Kurstillfälle

Organisation B

Kursen utgår från individens och arbetsgruppens villkor och förutsättningar i en organisation. Motivation och drivkrafter på både individ- och gruppnivå är centrala inslag samt hur arbetsgrupper sätts samman och fungerar.

Kursen behandlar även förutsättningar för ledarskap och skillnader mellan chefskap och ledarskap. Ett bärande element är att lyfta fram och diskutera området ledarskap utifrån olika perspektiv såsom roller, uppgifter och praktiskt utförande. Olika ledarsskapsprofiler presenteras och diskuteras och trender och tendenser inom området lyfts fram för att belysa hur synen på ledarskap förändras över tid.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TKG
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Organisation och Marknadsföring A 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FÖ1042