Kurstillfälle

Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod

Huvudfokus i kursen ligger på kritiskt tänkande och reflektion och utveckling av studenternas förmåga att kritiskt bedöma och granska användningen av vetenskapliga teorier och forskningsmetoder i akademiska artiklar inom området företagsekonomi. Vidare förväntas studenterna presentera och diskutera slutsatser och argument i dessa vetenskapliga artiklar och att identifiera potentiella forskningsproblem.
Dessutom kommer studenterna utbildas i analys av kvantitativ och kvalitativ data.

Kursen avslutas med studenternas framställning av en forskningsplan för examensarbete i företagsekonomi, som ska visa studenternas förmåga att självständigt identifiera och formulera ett forskningsproblem, och även, visa deras förmåga att planera ett forskningsarbete med hjälp av lämpliga metoder och inom förutbestämda tidsramar.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TKL
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande examen, samt 15 hp på avancerad nivå i företagsekonomi eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FÖ3037