Kurstillfälle

Kompetensförsörjning - bemanning och rekrytering

I kursen belyses bemanningsfrågor utifrån olika verksamheters art i ett dynamiskt perspektiv. Personalplanering och kompetensfrågor behandlas utifrån omvärldsförändringar, där frågor rörande mångfald, genus och generationsväxling diskuteras. I kursen speglas bemanningsfrågor utifrån olika aspekter där bl.a. ekonomiska, arbetsrättsliga och etiska frågor diskuteras. Olika metoder för behovsinventering belyses, såväl behov av ledarkompetens som behov av olika specialistkompetenser. I kursen behandlas vidare rekryteringsprocessens olika steg. Även arbetsrättsliga villkor kring rekrytering och anställning behandlas där form och innehåll diskuteras med avseende på privat, statlig och kommunal verksamhet.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TKP
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v17, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PA1029