Kurstillfälle

Kompetensförsörjning - avveckling och förändring

Kursen fokuserar på kompetensförsörjning med avseende på personalstyrka i förändring, neddragning och avveckling. I kursen problematiseras kort- och långsiktig kompetensförsörjning utifrån extrema villkor på grund av ekonomiska kriser, konjunkturnedgångar eller hårdnande konkurrensvillkor etc. I kursen behandlas metoder och modeller för att hantera motsvarande svåra situationer för personalen. Kursen behandlar också förändringprocesser och förändringsstrategier mer generellt. Kursen ger också tillfälle till kritisk reflektion över möjliga tillämpbara förändringsmodeller. Kursen fokuserar specifikt på grundläggande värderingar och synsätt med avseende på personalinriktat arbete samt PA-funktionens roll och ansvar i dessa frågor. I kursen behandlas övergripande lagstiftning som gäller vid neddragning, avveckling och verksamhetsövergång.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TKR
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Organisation - roller och intressenter, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Samspel i organisationen - gruppen, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PA1036