Kurstillfälle

Arbetsmiljö- grunder och regler för personalarbete

I kursen behandlas arbetsmiljö i ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Inom varje perspektiv behandlas problematik och exempel, lagar och aktörer inom arbetsmiljöområdet, samt verktyg, modeller och metoder som stöd i förbättringsarbete. Även internationella lagar och regler berörs. I kursen genomförs granskning av exempelarbetsplatser ur olika perspektiv samt vetenskaplig kritisk granskning av arbetsmiljöverktyg. Samband mellan arbetsmiljöområdets delar, hur de påverkar varandra och tillsammans utgör en helhet behandlas i relation till arbetslivets komplexitet och personalarbetarens yrkesroll så som förebyggande åtgärder och rehabilitering. Strategier för arbetsmiljöarbete behandlas ur individ-, organisations-, samhälls- och internationellt perspektiv. Kursinnehållet anknyts till personalarbete genom övningsexempel.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TKS
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v8, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PA1041