Kurstillfälle

Marknadsföring för personalvetare

I kursen behandlas marknadsföringsämnets historiska utveckling utifrån ett internationellt perspektiv. Speciell vikt läggs vid de vidgade utgångspunkter som ämnet tagit under senare år, vilket t.ex. manifesterats genom fenomenen Corporate Social Responsibility (CSR) och ”one-to-one” marketing. Dessutom behandlas marknadsföring utifrån ett externt och ett internt organisationsperspektiv. I kursen diskuteras också marknadsföring utifrån kommunikationsteorier med organisationsperspektiv. Positiva och negativa aspekter av marknadsföringsaktiviteter för företag/organisationer samt för samhället i stort behandlas och analyseras. Analyser av hur olika företag och organisationer arbetar med marknadsföring internt och externt samt bedömning av hur organisationers personalfunktioner är relaterade till marknadsföringsaktiviteter ingår som en viktig del i kursen.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TKU
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v18, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PA1032

Ansök