Kurstillfälle

Kunskapsöversikt Personal och arbetsliv

I kursen ges en överblick över olika teoretiska perspektiv avseende personalarbete och olika typer av referensramar. Det huvudsakliga arbetet inom kursen består i att studenterna själva väljer och formulerar ett tema som utgör ett fördjupningsområde för den egna referensramen inom forskningsprojektet. Studenterna ska därigenom kunna positionera temat som en del av kunskapsområdet.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TKV
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
För tillträde till kursen krävs minst 120 hp, varav 60 hp i Personal och arbetsliv. i vilket kurserna Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I, 7,5 hp och Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori II, 7,5 hp skall ingå, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PA2009