Kurstillfälle

Examensarbete för kandidatexamen inom Personal och arbetsliv

Självständigt arbete under handledning. Under denna kurs sker den huvudsakliga empiriinsamlingen, bearbetning och analys av data utifrån de metoder och teorier som genererats under kurserna kunskapsöversikt Personal och arbetsliv samt Metod III - perspektiv, kunskapssyn och metodval. Det färdiga arbetet diskuteras och kritiseras också samt examineras slutligen under det avslutande seminariet.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TKX
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
För tillträde till kursen krävs minst 150 hp, varav 60 hp i Personal och arbetsliv. i vilket kurserna Kunskapsöversikt Personal och arbetsliv 7,5 hp och Metod III - perspektiv, kunskapssyn och metodval, 7,5 hp skall ingå, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PA2008