Kurstillfälle

Tyska II med didaktisk inriktning

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet med fonetik och kulturkunskap II, 5 hp
Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet II, 6,5 hp
Delkurs 3. Språk- och kulturhistoria med uppsats, 6,5 hp
Delkurs 4. Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 6 hp

De studerande väljer sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik II A, 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik II B, 6 hp
De studerande som läser tyska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne läser delkurs 5, Språkdidaktik II A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne läser delkurs 6, Språkdidaktik II B.

I alla kurser ingår att studenten ska koppla kursinnehållet till gymnasieskolans styrodkument.


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TLP
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Tyska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Tyska I med didaktisk inriktning, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet och en av Språkdidaktik-delkurserna, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
TY1057

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
31