Kurstillfälle

Matematik 4

Ett övergripande mål är att förbereda för fortsatta studier i matematik på högskolenivå.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • visa förståelse för trigonometriska samband med hjälp av enhetscirkel och lösa ekvationer, hantera formler samt analysera funktioner där trigonometriska uttryck ingår,
  • hantera deriveringsregler för elementära funktioner inklusive sammansättningar, produkter och kvoter av dessa,
  • använda derivator och gränsvärden för att analysera funktioner,
  • beräkna areor och rotationskroppars volym med integraler,
  • använda grunder och räkneregler för komplexa tal på såväl rektangulär-, polär- som potensform, samt lösa polynomekvationer med komplexa rötter.

Poäng:
10 högskolepoäng
Nivå:
Preparandnivå
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TLS
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v18, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper. Dispens medges från kravet på Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2, Fysik B/Fysik 2 och Kemi A/Kemi 1
Studieplatser:
P
Kurskod:
MA0013