Kurstillfälle

Ledning av tjänsteföretag inom turism

Kursen inleds med diskusisoner kring olika sorters tjänster, deras karaktäristik och betydelse i samhället med särskild tonvikt på turism. I kursen fokuseras på kunskap om modeller och metoder som används för olika typer av tjänster avseende tjänsteutveckling och konstruktion, kvalitet och kvalitetsutveckling. Speciell tonvikt läggs vid olika aspekter av tjänstemarknadsföring som kundinteraktion och kundrelationer samt intern marknadsföring. Även teknikens betydelse för tjänsteutveckling samt internationalisering av tjänster behandlas.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TM8
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
60 högskolepoäng inom programmet International Tourism Management eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
TR1029