Kurstillfälle

Hållbar planering och utveckling av destinationer

I den här kursen kommer studenten att lära sig huvudområdet inom destination management, dvs, hållbar utveckling och dess planering. Studenten kommer också att lära sig om principerna för destinationsutveckling och planering och turism som ett medel för hållbar utveckling. Utveckling granskas ur olika perspektiv för att påvisa förtjänster och brister med turismutveckling och belysa olika vägar till hållbar utveckling. Turism presenteras som ett utvecklingsalternativ som påverkar den lokala och globala natur och socioekonomiska omgivningen. Förhållandet till hållbarhet identifieras.

Planeringens roll inom hållbar destinationsutveckling diskuteras och olika angreppssätt presenteras för att tydliggöra processen och överväganden att lyckas med en integrerad planeringsprocess.

Kursen använder olika undervisningsmetoder, inklusive case studies, rollspel och grupparbete för att involvera studenter för att självständigt kunna göra en destinationsplan.Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TMA
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
60 högskolepoäng inom programmet International Tourism Management eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
TR1028