Kurstillfälle

Spanska I: Modern spanskspråkig litteratur

Den här kursen är en delkurs av Spanska I som också kan läsas fristående. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.
I denna kurs får du möjlighet till att inhämta kunskaper i modern spanskspråkig litteratur samt till att bygga upp en förmåga att relatera den litterära texten till ett historiskt och kulturellt sammanhang. Genom textläsningen kommer du att utöka inte bara ditt ordförråd utan även dina muntliga och skriftliga språkfärdigheter.
Efter genomgången kurs ska studenten bland annat kunna:
  • läsa, tillgodogöra sig och tolka innehållet i texter från olika litterära genrer
  • analysera skönlitterära texter med hjälp av litterära begrepp
  • visa förståelse för spanskspråkiga litterära uttryck genom att såväl muntligt som skriftligt sätta den litterära texten i ett större historiskt och sociokulturellt sammanhang
  • redogöra för huvudstrukturen och några språkliga aspekter av den litterära texten samt relatera det litterära språkbruket till spanskans dialektala variation

Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TNX
 
Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Spanska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Sökande med godkänt resultat på Engelska A beviljas dispens från kravet på Engelska B.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Studieplatser:
Ingår i kurspaket:
Kurskod:
SP1027

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5