Kurstillfälle

Spanska II med didaktisk inriktning

Kursens övergripande mål är att de studerande utvecklar goda kunskaper inom ämnesområdena spansk grammatik och spanskspråkig litteratur och kultur samt tillgodogör sig nyckelbegrepp och metoder i modern spansk lingvistik och i språklärande. Ett annat övergripande mål är att studenten utvecklar förmåga att genomföra en mindre didaktisk studie samt att producera en vetenskaplig uppsats. De studerande fördjupar även sina språkdidaktiska kunskaper i spanska för en framtida yrkesprofession som språklärare. Ett övergripande mål är också att de studerande utvecklar självständighet i studierna samt en förmåga att reflektera över det egna lärandet.


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TP8
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Spanska I med didaktisk inriktning, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet och grammatik och en av Språkdidaktik-delkurserna, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SP1047

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
34