Kurstillfälle

Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: 1900-talets litteratur i Spanien och Spanskamerika

Den här kursen är en delkurs av Spanska III litteraturvetenskaplig inriktning som läses innan delkursen kandidatexamensarbete (Sp2011) alternativt parallellt med denna. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.

Kursen fokuserar på 1900-talets viktigaste litterära uttryck i Spanien och Spanskamerika. Huvudstudieobjektet utgörs av ett urval texter som representerar litteraturens tre stora uttrycksformer under detta århundrade: prosa, dikt och drama. Vidare studeras litteraturvetenskapliga begrepp som ligger till grund för litterär analys av dessa texter. Genom de litterära verken behandlas, ur ett historiskt perspektiv, betydande händelser för Spaniens och Spanskamerikas samhällen. I anslutning till texterna studeras relevant litteraturkritik och litteraturhistoria.

Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TPC
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Spanska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Spanska II, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet och grammatik II, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SP2012

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5