Kurstillfälle

Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: Kandidatexamensarbete

Den här kursen är en delkurs av Spanska III litteraturvetenskaplig inriktning som också kan läsas fristående och med fördel efter delkurserna Sp2012 och Sp2013. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider. Denna kurs läses med fördel efter avslutade kurser Spansk litteratur: från guldåldern till realismen, 7,5 högskolepoäng samt 1900-talets litteratur i Spanien och Spanskamerika, 7,5 högskolepoäng

Kursen inleds med en genomgång av den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, inbegripet ämnesval, problemställning, metod- eller teorianknytning, litteratursökning, disposition samt själva skrivarhantverket. Handledare utses i särskild ordning och ämne väljs i samråd med denne. Den studerande ska inom kursens ram författa en litteraturvetenskaplig studie om c:a 5000-6000 ord utifrån en väl begränsad problemställning med direkt anknytning till den spanskspråkiga litteraturen. Studien ska vara av tydlig relevans för det litteraturvetenskapliga området och bygga på en vetenskaplig metod samt kunskaper och erfarenheter från tidigare litteraturstudier i inriktningen. Examensarbetet ska försvaras vid ett oppositionstillfälle.

Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TPE
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v3, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Spanska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Spanska II, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet och grammatik II, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SP2011

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5