Kurstillfälle

Engelska III med didaktisk inriktning

Kursen bygger vidare på kurserna Engelska med didaktisk inriktning I och II och Utveckling och lärande. Kursens mål är att den studerande fördjupar sina kunskaper om engelskämnets vetenskapliga grund. Ytterligare kursmål är att den studerande ska utveckla den egna språkliga förmågan, erövra och tillämpa kunskaper i engelsk lingvistik samt göra medvetna och självständiga språkliga val i ljuset av modern översättningsteori och -praktik som spänner över både det lingvistiska och det litteraturvetenskapliga fältet. Vidare ska den studerande lära sig att utveckla och tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i egna analyser av litterära texter. Terminen avslutas med att den studerande genomför ett självständigt fördjupningsarbete som dels bygger på de språk- eller litteraturvetenskapliga ämneskunskaperna, och som dels relaterar till redan förvärvade språkdidaktiska kunskaper och till erfarenheter (exempelvis från den verksamhetsförlagda utbildningen).

Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TPX
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Engelska I med didaktisk inriktning, 30 hp och Engelska II med didaktisk inriktning, 30 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EN2045

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
40