Kurstillfälle

Inspelning i studio för Musik- och ljuddesign

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för inspelningsstudions uppbyggnad och funktioner
  • skriftligt redogöra för ljudteknikers och musikproducenters roller i inspelningsprocessen
  • planera, genomföra och redovisa en flerkanalsinspelning i studio med akustiska musikinstrument.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TPY
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Minst 45 hp inom programmet Musik- och ljuddesign eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
LP1058

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
3