Kurstillfälle

Nybörjarsvenska för internationella studenter I

Kursens övergripande mål är att introducera den studerande till svenska språket. Den studerande ska efter avslutad kurs kunna

  • använda elementära perceptiva och produktiva färdigheter i svenska i enkla, förutsägbara situationer
  • tillämpa grundläggande uttalsprinciper i svenska på ett tillfredsställande sätt
  • behärska elementärt basordförråd i svenska
  • visa förmåga att tillämpa språkets elementära grammatiska struktur
  • förmedla ett budskap i en enkel kommunikationssituation i tal och skrift
  • reflektera över hur det egna lärandet går till
  • ställa enkla frågor på enkel svenska

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TQ3
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.
Studieplatser:
Kurskod:
SS1060