Kurstillfälle

Engelska III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9

Kursens övergripande mål är att den studerande ska genomföra en självständig vetenskaplig undersökning av forskningsförberedande karaktär i form av en litteraturöversikt med utgångspunkt i någon av engelskämnets didaktiska frågeställningar. Vidare förväntas den studerande fördjupa sin förståelse för betydelsen av forskningsförankring i förhållande till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling inom engelskämnet.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupade ämnesdidaktiska kunskaper om ett avgränsat område inom ämnet Engelska omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
  • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån vetenskapsteoretiska såväl som didaktiska perspektiv
  • genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en syntes och kritisk analys av tillgänglig kunskap inom ett avgränsat område
  • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna teser samt förhålla sig till kritik på ett sakligt och konstruktivt sätt
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TQ6
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Engelska II med didaktisk inriktning, 30 högskolepoäng och Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, 7-9 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kurskod:
EN2047

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8