Kurstillfälle

Engelska: Irland i film och drama

De litterära verken och filmerna studeras med utgångspunkt i ett antal teori- och kritikskolor, såsom postmodernism, postkolonialism och filmteori. Förutom introducerande av teoretiska texter studeras även ett antal kritiska artiklar direkt knutna till de dramatiska verken och filmerna.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TQ9
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
90 hp i engelska, varav 30 hp på grundnivå 2.
Studieplatser:
20
Kursansvarig:
Kurskod:
EN3028

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
7