Kurstillfälle

Italienska: Nybörjarkurs I

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i italienska både muntligt och skriftligt.
Kursen omfattar två delkurser med likartat innehåll, men med stegrad språklig nivå, och förutsätter intensiva studier.
Undervisning och lärandeaktiviteter är nätbaserade och sker med stöd av en lärplattform och digitala verktyg. Det förutsätts att den studerande har tillgång till dator med ljudkort och nätuppkoppling, headset med mikrofon och hörlurar samt en fristående webbkamera.
All undervisning är obligatorisk och sker i föreläsnings- samt seminarieform där den studerande förväntas delta aktivt. De skriftliga och muntliga hemuppgifterna är ett viktigt moment i kursen och är därför också obligatoriska.
Godkänt resultat ger behörighet att läsa Italienska: Nybörjarkurs II på Högskolan Dalarna

****
The course aims to lay the basis for communicating in Italian, both orally and in writing.
The course includes two modules with similar content, but with an increasing level of proficiency, and requires intensive study.
Teaching and learning takes place through an on-line platform. It is required that students have access to a computer with sound and an internet connection. Headset, microphone and a stand-alone web-cam are required as well.
All seminars are compulsory and students are expected to participate actively in those. Homework and oral and written assignments, are an important part of the course and they are compulsory as well
A passing grade is required as a qualification for enrolling in Beginners‘ Course II at Dalarna University. Italienska: Nybörjarkurs II (Italian: Beginners Course II) at Dalarna University.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TQA
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Italienska
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Studieplatser:
60
Kurskod:
IT1020

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
14