Kurstillfälle

Italienska texter: 1900-talets litteratur

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • läsa, förstå, redogöra och diskutera innehållet i ett urval betydande italienska skönlitterära verk
  • översätta och kommentera valda delar av texterna till svenska
  • reflektera över texterna och relatera dem till varandra utifrån deras innehåll och språk
  • känna till författarnas biografi och mest kända verk
  • vara förtrogen med 1900-talets italienska skönlitteratur och dess mest betydande författare och strömningar
  • använda elementära litterära begrepp.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TQH
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Italienska
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska för Grundläggande behörighet. Dispens beviljas från kravet på Engelska B. Behörighetskravet på Aktuellt språk, Steg 3, kan ersättas av godkänd kurs i Italienska för Nybörjare IV, 7,5 hp, vid Högskolan Dalarna.
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
IT1009

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
9