Kurstillfälle

Italienska: Muntlig språkfärdighet I

Kursen baseras på utvalda texter (två romaner, tidningsartiklar) och tv-program där den studerande, genom samtal och diskussioner, skall förbättra sin förmåga att förstå italienska samt uttrycka sig varierat.

****
The course consists of chosen texts (two novels, articles) and TV-programs. The student, through conversations and discussions, shall improve his/her capability of understanding Italian and expressing him/herself in a varied language.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TQL
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Italienska
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Dispens beviljas från kravet på Engelska B för Grundläggande behörighet.
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
IT1022

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
11