Kurstillfälle

Italienska: Muntlig språkfärdighet II

Kursen består av läsning av två romaner och diskussion av valda texter med varierande innehåll. Dessutom ingår självständiga studier av italienska tv-serier, filmer och tv-nyheter, som sedan skall redovisas muntligt.
****
The course consists of the discussion and reading of two novels and chosen texts with different kinds of contents. The student shall also watch and study independently Italian TV-shows, films and news which are then presented orally.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TQM
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Italienska
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Italienska: Muntlig språkfärdighet I, Italienska: Skriftlig språkfärdighet I. Italienska texter I eller motsvarande.
Studieplatser:
20
Kursansvarig:
Kurskod:
IT1023

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
9