Kurstillfälle

Italienska: Nybörjarkurs II

Kursen är en fortsättning på Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp.
Kursen förutsätter intensiva studier och omfattar två delkurser med likartat innehåll, men med stegrad språklig nivå. I kursen ingår uttal, hörförståelse, muntlig och skriftlig interaktion, grammatik och textläsning samt översättning. Dessa moment integreras i hög grad med varandra. Vidare ingår en introduktion till den italienska kulturen och samhällslivet.
Undervisning och lärandeaktiviteter är nätbaserade och sker med stöd av en lärplattform och digitala verktyg. Det förutsätts att den studerande har tillgång till dator med ljudkort och nätuppkoppling, headset med mikrofon och hörlurar samt en fristående webbkamera.
All undervisning är obligatorisk och sker i hel- eller halvgruppseminarier där studerande förväntas delta aktivt. De enskilda och/eller gemensamma skriftliga och muntliga hemuppgifterna är ett viktigt moment i kursen och därför är även de obligatoriska.
Italienska: Nybörjarkurs II ger behörighet till de fyra följande kurserna: Muntlig språkfärdighet I, Skriftlig språkfärdighet I, Kultur och samhälle, Italienska texter.
****
The course is a continuation of Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp
The course involves intensive study and includes two modules with similar content but with an increased demand for language proficiency. The course includes pronunciation, listening comprehension, oral and writen interaction, grammar and text reading, and translation. These modules are strongly integrated with one another. The course also includes a basic introduction to Italian culture and society.
Teaching and learning takes place through an on-line platform. It is required that students have access to a computer with sound and an internet connection. Headset, microphone and a stand-alone web-cam are required as well.
All seminars are compulsory and take place in whole- and half-group sessions where students are expected to participate actively. The oral and written, individual or group, homework and assignments are an important part of the course and they are compulsory as well.
A passing grade is required as a qualification for enrolling in: Muntlig språkfärdighet I, Skriftlig språkfärdighet I, Kultur och samhälle, Italienska texter.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TQN
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Italienska
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet samt Italienska steg 2 från svenskt gymnasium eller kursen Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
30
Kurskod:
IT1018

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
14