Kurstillfälle

Arabiska V

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • diskutera innehållet i litterära texter, nyheter, inspelade reportage och sånger på ett nyanserat sätt
  • översätta olika texttyper såsom artiklar, dikter och sakprosa till och från arabiska och visa på svårigheter och olikheter mellan språken
  • identifiera grammatiska problem i en text och skriva grammatiska analyser
  • anpassa sitt språk och innehållet i skriftliga uppgifter utifrån olika tilltänkta läsare
  • genomföra längre presentationer om olika ämnen på arabiska
  • redogöra för grunderna i balagha
  • genomföra en litterär analys med fokus på berättelsens beståndsdelar (tid, plats, karaktärer osv.)
  • redogöra kort för den arabisk litteraturens utveckling
  • självständigt genomföra ett kortare skriftligt arbete om någon av de större perioderna inom arabisk litteratur.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TQV
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Arabiska IV 15 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
15
Kursansvarig:
Kurskod:
AR1024

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
20