Kurstillfälle

Arabiska VI - muntlig kommunikation

Efter avslutad kurs ska den studerande på modern standardarabiska kunna:

  • redogöra för och diskutera innehållet i sånger, kortare filmer och reportage
  • hålla kortare föredrag och presentationer på korrekt standardarabiska
  • i korta drag redogöra för den muntliga arabiska traditionens utveckling
  • återberätta och diskutera en del av de mest framstående muntligt bevarade berättelserna inom arabisk tradition
  • redogöra för ett antal framstående arabiska musiker och sångare och deras musikaliska arv
  • diskutera de traditionella muntliga berättelsernas betydelse i arabvärlden samt hur de används och har använts i olika syften.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TQY
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Arabiska V 15 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
15
Kursansvarig:
Kurskod:
AR1025

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
20