Kurstillfälle

Socialt arbete som profession

Moment 1. Campusförlagd utbildning, 12 högskolepoäng

I momentet behandlas socialt arbete som profession och som kunskaps-, forsknings- och utbildningsområde. Socialt arbete belyses i ett nationellt och internationellt perspektiv. I kursen behandlas det sociala arbetets och den sociala omsorgens historia, mål och värdegrunder samt etiska förhållningssätt i bemötande med brukare. Det sociala arbetets organisation, villkor för professionalisering, professionskunskap och vetenskapligt förhållningssätt presenteras. I kursen belyses även olika metoder för att kunna analysera och lösa sociala problem och brukares behov.

Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 3 högskolepoäng

I momentet ingår studier av skilda organisationer och yrkesroller inom det sociala välfärdsområdet. Det sociala arbetets yrkesmässiga utveckling belyses och diskuteras i relation till den egna personliga och professionella utvecklingen.

Övrig information

uppdragsutbildning Statens institutionsstyrelse

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TR3
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 15 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet sociologi från Socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
70
Kursansvarig:
Kurskod:
SA1024

Ansök